Valid XHTML 1.0 Transitionalkontor 073 389 6359
fax 073 389 6359

info@rankorsystem.se

Watch Rankor

I Mars 2004 utvecklade grundaren till Rankor System ett övervaktningsprogram av programmet Autostock Trader mha gratis-programmet Autoit som kan övervaka processer, skriva data till filer mm. Syftet var att kontrollera att Autostock Trader som tar in data varje minut från Nordnet får in data till filen nntermin.log, kommer ej data in kan tänkbara orsaker vara att bredbandet har slutat fungera, Autostock Trader har slutat fungera. Autoit-scriptet startar då om Autostock Trader.

Scriptet                                                                                                                                                    Våra kunder som går hemifrån på morgonen efter att de startat Autostock Trader på pc:n har också behov av en stabil Trading-miljö så därför publicerar vi scriptet här. Autoit-scriptet letar efter FBINET.EXE (Autostock Trader) i C:\Program\AutostockTrader\. Placera WatchRankor.exe i Windows Autostart-mapp.

Ladda ner WatchRankor.exe

Behöver ni ändra i Autoit-scriptet för att ni har en annan sökväg till Autostock Trader finns källkoden här gratis att ändra i för de kunder som vill. Au3 är Autoit:s egna filändelse. Ni behöver även installera en editor för att kunna ändra i koden, Autoit föreslår SciTE script editor som följer med i paketet med färgkodning.          

Ladda ner WatchRankor.au3

För de som vill ändra i scriptet kan Autoit laddas ner från:
http://www.autoitscript.com/autoit3/downloads.shtml

Download AutoIt

Internet Rankor                                                                                                                                                Vi vill att våra kunder ska ha en stabil trading-plattform. Idag förekommer att internetförbindelsen går ner hos kunder och Autostock Trader/ Metatrader behöver kontinuerlig data för att fungera. Till våra kunder som prövar Gratisvecka Omx Reek/ Omx Wampa/ Forex Trader och våra betalande kunder till Omx Reek/ Omx Wampa/ Forex Trader har vi utvecklat InternetRankor i Autoit v3 som finns gratis att ladda ner under Login i mappen InternetRankor. Lägg InternetRankor.exe i Windows Autostart-mapp. Ett meddelande visas i Autoit-scriptet vid uppstart att övervakning sker av internet-förbindelsen. Är internet nere mer än 5 minuter startas pc:n om. Autoit-scriptet pingar var 10:e sekund en viss internet-adress för kontroll.

Omx Wampa Trades                                                                                                                                        Vi har tagit fram ett Autoit-script som var 4:e minut läser av fbinet.ini efter senaste Omx Wampa händelse i Egna Larm i Autostock Trader8. Larmet skrivs sedan till html-filen Omx_Wampa_Trades av Autoit-scriptet och ftp:as sedan via CuteFTP 8 Professional till www.rankorsystem.se/Login/Omx_Wampa var 5:e minut.

Exempel på larm: 10:18 ORDER "sl) Omx Wampa Sellstop - Kl.10 - Röd - Krypterat OMXS308K" kurs 668.5000

Kunder kan på detta sätt se den senaste händelsen från vår Master-PC som kör Omx Wampa skarpt. Har kund problem med internet-förbindelse, hängning i Autostock Trader8 eller liknande kan kunden manuellt trada enligt vår Master-PC:s senaste signaler. Signalerna är 5 minuter fördröjda då kund kanske ej befinner sig vid sin pc. Html-sidan går bra att komma åt från ex en nyare mobiltelefon då det ej är mycket data som laddas ner tilll mobiltelefonen.

Direktlänk till Omx Wampa Trades, lägg gärna en bookmark i er webbläsare så har ni direkt tillgång till senaste händelsen i Omx Wampa efter inloggning: www.rankorsystem.se/Login/Omx_Wampa/Omx_Wampa_Trades.htm

Relaterade resurser

  • Här finns vårt program för att övervaka att Autostock Trader får in data och uppdateras.
  • InternetRankor startar om pc:n om internet ej fungerat de senaste 5 minuterna.
  • Omx Wampa Trades visar var 5:e minut Omx Wampa:s senaste transaktion.