Valid XHTML 1.0 Transitionalkontor 073 389 6359
fax 073 389 6359

info@rankorsystem.se

Försäljningsvillkor

Läs igenom våra försäljningsvillkor innan ni beställer

 • Kunden är inte bunden tidsmässigt till några kostnader eller avtal när ni abonnerar på Trading System från Rankor System.
   
 • Kunden kan säga upp avtalet när som helst, dock senast 20 dagar innan varje månadsskifte.
   
 • Månadsavgiften faktureras i förskott och betalas senast den sista bankdagen varje månad.
   
 • Rankor System förbehåller sig rätten att sluta distribuera våra Trading signaler vid utebliven betalning.
   
 • Rankor System tar inget ansvar för fel som ligger utanför vår kontroll, t.ex. kundens egen utrustning såsom dator, internetuppkoppling, handhavandefel, fel hos Nordnet Autotrader, fel hos mäklare. Rankor System tar ej heller något ansvar för att skickade SMS levereras utan fördröjning via extern (kundens) GSM-operatör.
   
 • Inga garantier lämnas vad gäller framtida avkastning. All värdepappershandel innebär ett element av risk. Rankor System:s Trading System är baserade på trading-modeller som kan ge förlust, men vinsterna blir fler än förlusterna i längden.
   
 • Rankor System tillhandahåller Nordnet Autotrader köp/sälj-script i krypterad form, uppdateringar, förbättringar och korrigeringar i den omfattning dessa produceras och förbinder sig att avhjälpa ev. fel som ligger inom vår kontroll utan dröjsmål för kunden. Vid funna fel i mjukvara eller programkod utgår ingen ekonomisk kompensation från Rankor System.
   
 • Rankor System kan inte hållas ansvarigt för skada uppkommen genom användning av genererade signaler eller andra produkter. Kunden intygar att all användning av produkterna sker på egen risk. 
   
 • Programvara som installeras på klientsidan såsom Nordnet Autotrader används på kundens eget ansvar. Rankor System kan inte hållas ansvarigt för fel såsom handhavandefel, fel i programvara, fel vid internetuppkoppling, fel hos mäklare eller andra störningar som kan orsaka ekonomisk skada. Ingen ekonomisk ersättning utgår under några omständigheter från Rankor System.
 • Rankor System intygar att lämnade inloggningsuppgifter aldrig kommer att lämnas ut till tredje part under några som helst omständigheter.

Relaterade resurser

 • Läs igenom villkoren noga så att inga frågetecken finns, hör av er till oss i så fall.
 • Observera att om vi skickat er faktura och ni ej sagt upp abonnemanget och betalning uteblir går ärendet till inkasso.