Valid XHTML 1.0 Transitionalkontor 073 389 6359
fax 073 389 6359

info@rankorsystem.se

Vecko Statistik Omx Yoda                                                         Statistiken visar realtids-signaler för aktuell Omx termin i antal punkter. 

Termin Resultat
OMXS305I -13,75

 

Relaterade resurser

  • Vi redovisar alla affärer för aktuell dag.
  • Vi har valt att ej redovisa courtage-kostnaden då denna skiljer sig åt mellan olika mäklare och kund-kategori.