Valid XHTML 1.0 Transitionalkontor 073 389 6359
fax 073 389 6359

info@rankorsystem.se

Beställning

Vid beställning av Omx Yoda får ni som ny kund en vecka gratis och betalar bara för tre veckor den första månaden, from andra månaden och framåt betalar ni ordinarie pris.

En gratis-vecka är värd 25% av ordinarie pris och ni betalar 371,25 kr för Omx Yoda till bankgiro 5645-6890, och anger avsändare och email-adress. Efter att nedanstående beställning är skickad kommer en bekräftelse med kundnr och en faktura i pdf-format att emailas till er med utförligare instruktioner.

När ni blir ny kund hos Rankor System till Omx Yoda får ni er tillsänt ett Start-paket som beskriver hur ni ska hantera miljön/script i Nordnet Autotrader.

Bith/ Jawa  beställs nedan.

Namn:          
Adress:         
Postnr/Ort:   
E-Mail:          

Vilken produkt vill du beställa:

Omx Yoda        :  495 kr / mån (Jawa +50kr / mån)

För att beställningen ska gälla måste ni skriva 'JAG ACCEPTERAR' i rutan och att ni då förstått försäljningsvillkoren:

Relaterade resurser

  • Läs igenom villkoren noga så att inga frågetecken finns, hör av er till oss i så fall.
  • Observera att om vi skickat er faktura och ni ej sagt upp abonnemanget och betalning uteblir går ärendet till inkasso.
  • För att kunna använda Omx Yoda krävs att kunden betalat in månadsavgiften för nästkommande månad i god tid för leverans av email. Inbetalning sker till Bankgiro 5645-6890, vänligen ange kundnr som referens.
  • Rankor System skickar  ut faktura till kunden i pdf-format och kunden betalar själv in månadsavgiften för den månad kunden vill vara ansluten. Enklast är att använda en internetbank ex SEB och ange under information till mottagaren kundnr och vilken månad månadsavgiften avser. All konversation med kunden sker via email så en giltig email-adress hos kunden är ett krav.